Modele barwne

Modèle CMJN tym jeszcze RNI si OD RGB, e Tworzenie barw farbami opiera si na absorpcji (Farby pochaniaj “Lubiane” przez siebie skadowe Wiata biaego, odbijajc do NAS reszt skadowych, CZYLI à, co widzimy), podczas Gdy plamki wietlne monitorw emituj Kolory, jakie wynikaj z ich waciwoci fizykochemicznych. Les modèles diffèrent dans leur utilisation prévue: modèles de visualisation modèles pour l`impression 3D modèles pour architectes modèles exécutifs les modèles que nous faisons peuvent être divisés en industries et types: modèles architecturaux modèles de meubles modèles de produits modèles de personnages sculpture modèles technologiques véhicules Koo kolorw Zawiera Barwy tczy rozcignite wzdu okrgu i uzupenione o Kolor purpurowy. Na zewntrz Tego KOA Mamy Barwy najbardziej nasycone (najwiksza Warto zmiennej “nasycenie”), w rodku s Barwy wyblake, CZYLI nienasycone. Inacjay mwic w rodku Tego KOA znajduje si Biel. Eby opisa pooenie Barwy na Kole Wystarczy Poda kt (czyli zmienn Czystej Barwy) oraz odlego OD rodka (czyli mes tej Czystej Barwy). Ne opisania pooenia points na Kole barw wystarcz Dwie liczby. Jednak, Jak to Wida z rysunku, brak jest tu Czerni i w Ogle kolorw zmieszanych z Czerni. Oznacza à, e do penego opisu Barwy Trzeba Doda jeszcze jedn zmienn opisujc jasno caego KOA barw-wtedy jasno Zero (bez wzgldu na Warto “kolorowych” wsprzdnych) odpowiada bdzie Czerni, natomiast kada z barw bdzie jeszcze rozciga si OD najjaniejszej do Czerni. Modèle powyszy w Angielskiej nomenklaturze nazywa si HSB (OD Hue, CZYLI Barwa/Kolor, saturation, CZYLI mes tej Barwy i luminosité-jasno) Każda z tych wartości Może zmieniać się w zakresie OD 0 do 255. Przykładowo, Kolor Czarny w systemie RGB zapisujemy jako 0, 0, 0, un Kolor Biały jako 255, 255, 255. L`Ile Mamy barw? -z odcieniami-nieskoczenie Wiele, Cho moliwoci rozrnienia kolorw przez czowieka s ograniczone do kilku milionw. Jednak niektre zwierzta Widz rodzaje Wiata, ktrych ludzkie Oko nie rejestruje-pszczoy Widz CZ FAL ultrafioletowych, niektre nous z kolei wyczuwaj niewidoczne dla Oka promieniowanie podczerwone.

Należy zwrócić uwagę, że Można zdefiniować dowolny Kolor Zarówno w systemie RGB, Jak i HSB. To nie są DWA odrębne zestawy kolorów, à po prostu DWA różne Matematyczne Systemy opisywania koloru. Temu samemu kolorowi Można przypisać określone wartości w OBU systemach, Można też przekonwertować Kolor z jednego systemu do drugiego. Zmienić Kolor w systemie HSB jest o Wiele Łatwiej, niż dokonać takiej samej operacji w systemie RGB, dlatego też, pracując nad obrazem, należy myśleć o jego barwach w kategoriach systemu HSB, Jeżeli natomiast programme Pyta NAS o Kolor, chce otrzymać odpowiedé wyrażoną w wartościach systemu RGB. Ne penego opisu matematycznego znanych barw niezbdne jest posuenie si minimum trzema wsprzdnymi-liczbami okrelajcymi kady moliwy Kolor. Takich trzyliczbowych poprawnych Metod opisu Mona skonstruowa Wiele. Najwaniejsze à: ostatni, Bądź co Bądź Najlepiej oddający percepcję ludzkiego Oka, ALE też Najtrudniejszy wyjaśnienia, Jest Model Lab. Opisując Cechy koloru wspomniałem o sposobie, w jaki ludzkie Oko rozpoznań je Kolory. Jak Wiemy, Mamy Trzy rodzaje czopków, które reagują na Światło o różnej dłusci Fali, wpadające do Oka. Można à opisać w podobny sposób, Jak budowane są Kolory w systemie RGB, ponieważ Nasze receptory reagują na Trzy grupy FAL-OD niebieskiej do Zielonej, OD Zielonej ne żółtej OD żółtej do CZERWONEJ.

Przed falami niebieskimi (400nm) są fale nadfioletowe, zaś za czerwonymi (700nm) są podczerwone, Jednak te Dwie grupy są niedostępne dla naszych oczu. Na zakończenie poruszę jeszcze jedną kwestię. Wspomniałem fcześniej, że Ilość kolorów możliwych do Osiągnięcia w druku jest znacznie mniejsza, niż w oynatıcı kolorów widocznych na ekranie.