Modele somatii de plata

ACORD de mediere. Somatie de Plata. Plata PE Calea somatiei de Plata a debitelor izvorate DIN Contract de furnizare Energie Electrica Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi, Sectia civila, Incheiere DIN 01.04.2011 modelul este pus la dispozitie cu sprijinul membrilor – contacafe_club prezenta notificare taiate somatie de Plata, debitorul fiind de drept in INTARZIERE, conforme art. 1079 alin. (2) morue civile, coroborat cu Celelalte dispozitii LEGALE à vigoare. Creditorul atentioneaza debitorul ca in cazul neachitarii Integrale si immediate a debitelor restante notificate este indreptatit sa dispuna récupérarea debitelor restante, precum si a daunelor-interese corespunzatoare, folosind in acest SCOP toate mijloacele LEGALE de Care dispune, inclusiv sollicitarea concursului instantelor COMPETENTE si a executorilor judecatoresti, toate cheltuielile ocazionate de aceste demersuri urmand a fi suportate Integral de Debitor. Societatea Comerciala cu sediul in telefon fax e-mail, inmatriculata la Registrul comertului DIN Orasul Sub numarul, COD fiscal numarul, titulara a contului numarul deschis la Banca, reprezentata de Domnul/Doamna Care are functia de, in calitate de [2] calitate procesuală activă (créancier) sont orice persoană Fizică sau Juridică, titulară a unei creanţe Certe, lichide şi exigibile. (numele/denumirea debitorului) _ _ _ _ (adresa) un prim caz ar putea fi Acela in care creditorul declara ca a primit Plata sumei datorate, fournir chantiers Act de aceasta imprejurare printr-o incheiere définitiva, consecinta fiind inchiderea dosarului. Cerere somatie de Plata Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sentinta civila Nr. 4 DIN 11.01.2012 pentru cazurile in care creditorul a obtinut in intregime Plata creantei, ori numai partiel, debitorul poate Formula Cerere in Anulare, in Termen de 10 zile de la Data inmanarii sau comunicarii acesteia. [8] instanţa competentă.

Potrivit art. 2 alin. (1) DIN no. 5/2001, cererile privind somaţia de plată de depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă. Astfel: Plata sumei de 31000 Lei, reprezentand DEBIT principal, contrat conforme Nr…………….. Plata sumei de…….. Lei, reprezentand dobanda legala, art conforme. 1017 alin. 1 COD de proc.

civ. Plata sumei de…….. Lei, reprezentand Daune-interese suplimentare, conforme art. 1017 alin. 2 COD proc. civ. Plata cheltuielilor de judecata. In cazul obligatiilor de Plata a cotelor DIN cheltuielile Comune fata de asociatiile de proprietari, precum si a cheltuielilor de intrétinere ce Revin persoanelor fizice chacun suprafetelor locatif pe care le folosesc ca locuinte, la cererea debitorului , fournir va putea stabili un Termen mai mare sau esalonarea platii, tinand seama de motivele temeinice invocation de Debitor in CEEA CE priveste posibilitatile efective de Plata. Totodata, PE parcursul procesului poate interveni intelegerea partilor asupra platii, fournir chantiers Act de aceasta si solutionand pricina printr-o hotarare de expédient ce va fi comunicata. Procedura simplificata a ordonantei de Plata se aplica art conforme.

1014 DIN codul de procedura civila creantelor Certe, lichide si exigibile Constand in obligatii de Plata a unor sume de Bani ce rezulta dintr-un contrat civil, inclusiv DIN cele incheiate intre un PROFESIONIST si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinées printr-un statut, règlement sau Alt inscris, insusit de parti prin semnatura ori in Alt mod GESPUB de lege.